Trang 1/9 123 ... cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 84

Ðề tài: Tài liệu 219 câu trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương có đáp án

 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Đến từ
  TP Hà Nội
  Bài gởi
  1.316
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  71
  Thanked 895 Times in 178 Posts

  Tài liệu 219 câu trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương có đáp án

  câu 1: pháp luật đại cương nghiên cứu về vấn đề gì?
  a.nhà nước
  b.pháp luật và nhà nước
  c.kinh tế
  d.các đảng phái chính trị

  câu 2: xã hội cộng sản nguyên thuỷ là xã hội:
  a.có giai cấp
  b.không có các giai cấp mâu thuẫn, đối kháng nhau
  c.do nhà nước quản lý
  d.do các cơ quan lập pháp ban hành để quản lý

  câu 3: phân công lao động xã hội lần thứ nhất trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ là:
  a.thủ công tách khỏi nông nghiệp
  b.chăn nuôi tách khỏi trồng trọt
  c.thủ công tách khỏi nông nghiệp và trồng trọt
  d.thương mại tách khỏi thủ công, chăn nuôi và trồng trọt

  câu 4: khái niệm nhà nước được hiểu như thế nào?
  a.nhà nước là một tổ chức xã̃̃̃̃̃̃̃̃̃ hội
  b.nhà nước là một tổ chức chính trị
  c.nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội.
  d. nhà nước là tổ chức xã hộ̣i - nghề nghiệp
  đ. nhà nước là tổ chức chính trị - xã hội

  câu 5: nhà nước xuất hiện khi có những điều kiện gì?
  a.khi có loài người là có nhà nước
  b. chỉ khi có sự xuất hiện của chế độ tư hữu và sự phân hoá xã hội thành giai cấp.
  c.khi có sự xuất hiện của đồng tiền
  d.khi có sự xuất hiện của quân đội
  đ.cả bốn nhận định trên đều sai
  câu 6: mối quan hệ giữa nhà nước với cơ sở kinh tế như thế nào?
  a.nhà nước có vai trò quyết định đối với cơ sở kinh tế
  b.cơ sở kinh tế có vai trò quyết định đối với nhà nước
  c. nhà nước không phụ thuộc gì vào cơ sở kinh tế
  d.nhà nước và cơ sở kinh tế không có mối quan hệ với nhau vì đó là hai phạm trù khác hẳn nhau.

  câu 7: nhà nước và đảng chính trị có mối quan hệ như thế nào?
  a. nhà nước có vai trò lãnh đạo đối với đảng
  b.đảng chính trị là lực lượng giữ vai trò lãnh đạo đối với nhà nước.
  c.nhà nước và đảng chính trị không có mối quan hệ với nhau
  d.cả ba nhận định trên đều sai

  câu 8: nhà nước và hệ thống chính trị có mối quan hệ như thế nào?
  a. nhà nước là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị
  b. nhà nước không nằm trong hệ thống chính trị mà đứng ngoài để quản lý hệ thống chính trị
  c. hệ thống chính trị chỉ bao gồm các đảng chính trị, không có nhà nước
  d. hệ thống chính trị chỉ bao gồm các đảng chính trị và các tổ chức chính trị xã hội, không có́ nhà nước.

  câu 9: trong lịch sử đã xuấy hiện những kiểu nhà nước nào?
  a. nhà nước cộng sản nguyên tuỷ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
  b. nhà nước cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
  c. nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
  d. nhà nước cộng sản nguyên thuỷ, nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  câu 10: nhà nước bóc lột dựa trên cơ sở kinh tế nào?
  a.chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội.a.chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩ̉m xã hội.
  b.chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội.
  c.chế độ công hữu và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội, tuỳ theo kiểu nhà nước đó là nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến hay nhà nước tư sản.
  d. cả ba nhận định trên đều sai.

  câu 11: các kiểu nhà nước trong lịch sử có điểm giống nhau như thế nào?
  a. đều mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
  b. đều dựa trên cơ sở chế độ tư hữu
  c. đều dựa trên cơ sở chế độ công hữu
  d. đều có đảng lãnh đạo
  đ. cả bốn nhận định trên đều sai.

  câu 12: sự thay thế các kiểu nhà nước trong lịch sử thường diễn ra như thế nào?
  a. thường diễn ra bằng con đường thương lượng để giành chí́nh quyền.
  b. giai cấp cũ đã lỗi thời thường tự nguyện nhường chính quyền cho giai cấp mới tiến bộ hơn.
  c. giai cấp mới tiến bộ phải thường đấu tranh bằng bạo lực cách mạng để giành chính quyền từ tay giai cấp cũ.
  d. cả ba nhận định trên đầu sai.

  câu 13: hình thức chính thể quân chủ chuyên chế được hiểu như thế nào?
  a. toàn bộ quyền lực nhà nước tập trung vào tay một người đứng đầu là vua hoặc nữ hoàng.
  b. bên cạnh nhà vua (nữ hoàng) có mộ̣t cơ quan được thành lập theo quy định của hiến phảp để hạn chế quyền lực của nhà vua (nữ hoàng).
  c. quyền lực nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo chế độ bầu cử.
  d. vua (nữ hoàng) không có quyền lực gì mà chỉ là người đại diện về phương diện ngoại giao.

  câu 14: hình thức chính thể quân chủ hạn chế được hiểu như thế nào?
  a. toàn bộ quyền lực nhà nước tập trung vào tay một người đứng đầu là vua hoặc nữ hoàng.
  b. bên cạnh nhà vua (nữ hoàng) có một cơ quan được thành lập theo quy định của hiến phảp để hạn chế quyền lực của nhà vua (nữ hoàng).
  c. quyền lực nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo chế độ bầu cử.
  d. trong chính thể này không có vua (nữ hoàng).  câu 15: hình thức chính thể cộng hoà được hiểu như thế nào?
  a. là hình thức chính thể mà quyền lực nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo chế độ bầu cử.
  b. là hình thức chính thể mà quyền lực nhà nước được trao cho một người đứng đầu theo chế độ thừa kế.
  c. là hình thức chính thể mà quyền lực nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo chế độ bầu cử và bên cạnh cơ quan này còn có một người đứng đầu là vua hoặc nữ hoàng.
  d. cả ba nhận định trên đều sai.

  câu 16: hình thức chính trể cộng hoà có bao nhiêu dạng biểu hiện?
  a. chỉ có chính thể cộng hoà quý tộc.
  b. chỉ có chính thể cộng hoà dân chủ.
  c. có hai loại là chính thể cộng hoà quý tộc và chính thể cộng hoà dân chủ.
  d. chính thể cộng hoà chỉ tồn tại ở nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  câu 17: hình thức cấu trúc nhà nước bao gồm những loại nào?
  a. nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang.
  b. nhà nước đơn nhất, nhà nước liên bang và liên minh các nhà nước.
  c. chỉ có nhà nước đơn nhất.
  d. chỉ có nhà nước liên bang
  đ. chỉ có nhà nước liên minh.

  câu 18: như thế nào là nhà nước đơn nhất?
  a. là nhà nước chỉ có một lãnh thổ toàn vẹn thống nhất, có một hệ thống pháp luật được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia và có một hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương.
  b. là nhà nước bao gồm nhiều quốc gia thành viên hợp thành trong đó mỗi quốc gia thành viên lại có pháp luật riêng của mình.
  c. là nhà nước có nhiều hệ thống pháp luật được áp dụng cho mỗi vùng lãnh thổ khác nhau.
  d. cả ba nhận định trên đều sai

  câu 19: như thế nào là nhà nước liên bang?
  a. là nhà nước chỉ có một lãnh thổ toàn vẹn thống nhất.
  b. là nhà nước bao gồm nhiều quốc gia thành viên hợp thành trong đó mỗi quốc gia thành viên lại có pháp luật riêng của mình, đồng thời có một hệ thống pháp luật chung của toàn liên bang.
  c. là nhà nước chỉ có một hệ thống pháp luật được áp dụng chung trong toàn liên bang.
  d. là nhà nước chỉ có một hệ thống cơ quan nhà nước chung cho toàn liên bang.

  câu 20: bản chất giai cấp của nhà nước được hiểu như thế nào?
  a. nhà nước là bộ máy chuyên chính của giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế và chính trị, nhằm bảo vệ lợi í́ch của giai cấp này.
  b. nhà nước là tổ chức quyền lực công cộng nhằm duy trì, bảo vệ trật tự chung của cả cộng đồng.
  c. chỉ có nhà nước bóc lột mới có bản chất giai cấp.
  d. cả ba nhận định trên đều sai
  ...


  Chủ đề mới nhất hữu ích nên xem:

  File đính kèm File đính kèm
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 2. Có 40 thành viên đã cảm ơn dalatchieumo vì bài viết hữu ích.

  ainhanpt (22-11-2011), amakaru (24-11-2011), anhprohencery113 (10-01-2012), babyvl (02-01-2012), buithachvu (02-04-2012), bvan272cobk (19-12-2011), cherrylai233 (16-12-2011), coxanhtuoi (15-10-2012), daitrang (10-11-2011), daovantinh (21-03-2012), doanngoctructhuong040893 (23-11-2011), duydien (25-10-2011), emlacongchuanhan (05-01-2013), hahuonghq89 (22-11-2011), hongbach (01-11-2011), huongha_th (04-03-2012), janymai (10-01-2012), ledainam (08-11-2011), lelong2006 (17-03-2012), lieuav (25-11-2011), loihenvn2006 (16-03-2012), michelle0199 (24-11-2011), miendathua93 (10-11-2011), minh264 (07-11-2011), nguyentrung79 (21-03-2012), nhi nhanh (15-03-2012), peheokon1511 (26-12-2012), phongtranhue (28-02-2012), pinkie_min (02-04-2012), rong_robin (30-03-2012), shinichikudo_1212 (07-11-2011), Simon.uel (23-11-2011), son_mike_1992 (02-11-2011), thitruc5137 (10-11-2011), thuhoai0611 (11-11-2011), trangntmh (30-10-2011), trannga420 (04-11-2011), tranphuongha_0603 (13-12-2011), valaika (15-12-2011), vietanhhs (29-01-2012)

 3. #2
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Đến từ
  bac ninh
  Bài gởi
  2
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  0
  Thanked 5 Times in 2 Posts
  thank nha!
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 4. Có 4 thành viên đã cảm ơn kinguyen12 vì bài viết hữu ích.

  25251325 (08-10-2011), koob33 (22-11-2011), minh264 (07-11-2011), phuongthuy158 (16-10-2012)

 5. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Đến từ
  Phan Rang - Ninh Thuận
  Bài gởi
  2
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  1
  Thanked 3 Times in 1 Post
  Cam on ban da dang tai bai nay
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 6. Có 3 thành viên đã cảm ơn Ngoc Diep vì bài viết hữu ích.

  canhenphudu (24-12-2012), koob33 (22-11-2011), nbichpt (28-10-2011)

 7. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Đến từ
  đồng nai
  Bài gởi
  3
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  chân thành cám ơn
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 8. Thành viên đầu tiên cảm ơn dreamteller cho bài viết hữu ích này.

  koob33 (22-11-2011)

 9. #5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Đến từ
  Sóc Trăng
  Bài gởi
  4
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  5
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  có tài liệu này sẽ dẽ học tập, cám ơn bạn nhé
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 10. #6
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Đến từ
  HL
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Mình sắp thi pháp luật đại cương, cám ơn tài liệu của bạn:">
  Chúc các bạn thi tốt !
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 11. #7
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Đến từ
  HCMUT
  Bài gởi
  2
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Thanks bạn nhiều!
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 12. #8
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Đến từ
  HCMUT
  Bài gởi
  2
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  mà sao mình không down đc nhỉ?
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 13. #9
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Đến từ
  nơi không thể đến
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  hay quá bạn ơi....
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 14. #10
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Đến từ
  thành phố hồ chí minh
  Bài gởi
  5
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  0
  Thanked 4 Times in 2 Posts
  cam on ban nha, minh rat thich tai lieu cua ban
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 15. Có 3 thành viên đã cảm ơn vietphanquan vì bài viết hữu ích.

  ngothitam (17-02-2012), utut1011 (26-01-2012), xuanbaybk (29-03-2012)

Trang 1/9 123 ... cuốicuối