Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Đề Thi logic học đại cương trường học viện hành chính

 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Đến từ
  Tp Đà Lạt
  Bài gởi
  881
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  39
  Thanked 1.219 Times in 192 Posts

  Đề Thi logic học đại cương trường học viện hành chính

  Câu 1: Trình bày định nghĩa nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Lấy một khái niệm khoa học làm ví dụ và phân tích để chỉ rõ nội hàm và ngoại diên của khái niệm ấy.

  Câu 2: Tìm các phán đoán đẳng trị với phán đoán cho sau đây: "Khoa học kỹ thuật phát triển do sự vận động nội tại của nó hoặc do đòi hỏi của thực tiễn".

  Câu 3: Cho suy luận: "Một số nhà khoa học không phải là người có kiến thức rộng vì họ không phải là giáo viên". Hỏi:
  a. Suy luận đã cho thuộc loại suy luận nào? Khôi phục về dạng đầy đủ và xác định loại hình của nó.
  b. Hãy xác định tính chu diên của các thuật ngữ Logic S,P,M trong suy luận vừa khôi phục được.
  c. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ Logic trong suy luận trên.
  d. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ logic trong suy luận trên.
  e. Hãy thực hiện phép chuyển hóa (đổi chất) , phép đảo ngược (đổi chỗ) và phép đối lập vị từ (kết hợp đổi chất và đổi chỗ) với tiền đề lớn của suy luậtrween.
  g. Suy luận trên trong khuôn khổ của loại hình đã được xác lập trở thành hợp logic khi nào? Tại sao?

  Câu 4:

  a. Có thể rút ra được kết luận gì từ các tiền đề sau:
  - Nếu ổn định chính trị thì mới phát triển được kinh tế
  - Nếu pháp luật nghiêm minh thì mới có dân chủ
  - Quốc gia này không phát triển kinh tế hoặc không có dân chủ
  b. Cho biết suy luận trên thuộc loại suy luận nào? Viết công thức logic của suy luận.


  Chủ đề mới nhất hữu ích nên xem:

  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 2. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Đến từ
  Tp Đà Lạt
  Bài gởi
  881
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  39
  Thanked 1.219 Times in 192 Posts
  Đề 1

  A. Lý thuyết: (5 điểm)

  1. So sánh khái niệm, phán đoán, suy luận và cho ví dụ.

  2. So sánh phán đoán chung với phán đoán đơn nhất. Tại sao phán đoán đơn nhất được kể là "tương đương lô gisch với phán đoán chung"? Hãy giải thích và cho ví dụ.

  3. Mối quan hệ giữa các phán đoán trong "Hình vuông lô gisch" như thế nào? cho ví dụ về những mối quan hệ đó (không dùng lại ví dụ đã có trong giáo trình).

  B. Bài tập: (5 điểm)

  I. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
  Luật xuất bản V.N, điều 41 có nói:

  1. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  Ông Thăng không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  Vậy ông Thăng không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho người khác.

  2. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  Bà Đào là người hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy bà Đào phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  3.Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  Anh Phong không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy anh Phong không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  II. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?

  1. [(~p --> q)].~q] --> p 3. [(~p V ~p V r).~p ^ ~q] --> r
  2. [(p --> ~q]. ~p] --> p 4. [(~p V q V ~r). q] --> p ^ r

  (Chú ý không được sử dụng tài liệu)
  Đề 2

  A. Lí thuyết: (3đ)

  1. Hãy phân tích làm rõ nội dung quy luật không mâu thuẫn.
  2. Định nghĩa khái niệm là gì? Quy tắc định nghĩa khái niệm? Cho ví dụ.

  B. Bài tập: (7đ)
  Câu 1: Cho một ví dụ hợp logic đối với loại hình tam đoạn luận sau:
  M _____________ P
  :
  :
  :
  M _____________ S
  __________________

  S ______________ P

  Câu 2: Có thể diễn đạt phán đoán sau như thế nào?
  " Là người cộng sản phải đấu tranh cho hòa bình"

  Câu 3: Cho biết tam đoạn luận sau có hợp logic không? vì sao?
  Làm thơ là hoạt động nghệ thuật.
  Làm thơ cũng là lao động
  Lao động cũng là hoạt động nghệ thuật.

  Câu 4:
  Cho hai phán đoán: "Anh ấy học khá môn triết học". Ký hiệu là p.
  " Anh ấy học khá môn kinh tế chính trị". Ký hiệu là q.
  Hãy viết các công thức các phán đoán sau dưới dạng ký hiệu:

  a. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, anh ấy học khá duy nhất một môn.

  b. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, có một môn anh ấy học không khá.

  c. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, có ít nhất một môn anh ấy học khá.

  d. Anh ấy học khá cả hai môn: triết học và kinh tế chính trị.

  ( Học viên không được sử dụng tài liệu)


  Câu hỏi ôn tập:

  1. Đối tượng và ý nghĩa của logic học?
  => trả lời:

  2. Khái niệm là gì? Các đặc trưng của khái niệm?
  => trả lời:

  3. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm là gì? Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm?
  => trả lời:

  4. Xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm sau: Hình vuông, hình bình hành, tam giác, nước, động vật, sinh viên, thanh niên, người Việt Nam.
  => trả lời:

  5. Hãy thu hẹp và mở rộng các khái niệm sau:
  - Nhà thơ
  - Trường Đại học Công nghệ
  - Kim loại
  => trả lời:

  6. Các quan hệ giữa các khái niệm? Xác định và vẽ hình minh họa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:
  - “Hình bình hành” và “hình vuông”.
  - “Số chia hét cho 9” và “số chia hết cho 3”.
  - “Số chẵn” và “số chia hết cho 3”.
  - “Thanh niên” và “sinh viên”.
  - “Trắng” và “đen”.
  - “Tội phạm có tổ chức” và “tội phạm không có tổ chức”.
  => trả lời:

  7. Phép định nghĩa khái niệm là gì? Kết cấu của một phép định nghĩa khái niệm? Các quy tắc định nghĩa khái niệm?
  => trả lời:

  8. Các định nghĩa khái niệm sau đúng hay sai? Vì sao?
  - Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất không phân chia được.
  - Hình thoi là hình tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau.
  - Gia đình là tế bào của xã hội.
  - Vật lý học là khoa học nghiên cứu các quy luật vật lý học.
  => trả lời:

  9. Phép phân chia khái niệm là gì? Kết cấu của phép phân chia khái niệm? Các quy tắc của phép phân chia khái niệm?
  => trả lời:

  10. Phân chia khái niệm như sau đúng hay sai? Vì sao?
  - Sinh viên được phân chia thành: sinh viên Việt Nam; Sinh viên khoa Toán; Sinh viên giỏi.
  - Tam giác được phân chia thành: Tam giác cân; Tam giác đều; Tam giác vuông.
  => trả lời:

  11. Phán đoán là gì?
  => trả lời:

  12. Thế nào là phán đoán đơn? Có mấy loại phán đoán đơn? Phân tích cấu trúc của từng loại phán đoán đơn? Xác định quan hệ giữa các phán đoán đơn qua hình vuông logic?
  => trả lời:

  13. Xác định tình chu diên của các danh từ logic trong các phán đoán dơn sau:
  - Mọi số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3.
  - Có một số hình bình hành là hình chữ nhật.
  - Đồng không là chất phi kim.
  - Một số thanh niên không phải là sinh viên.
  => trả lời:

  14. Phán đoán phức là gì? Có mấy loại phán đoán phức cơ bản? Cho ví dụ và phân tích cấu trúc lgic của từng loại phán đoán phức cơ bản?
  => trả lời:

  15. Phân tích cấu trúc logic của các phán đoán phức sau và tìm các phán đoán đẳng trị với mỗi phán đoán đó:
  - Nước là chất không mùi, không vị.
  - Nếu m chia hết cho n thì m chia hết cho p.
  - Chúng ta không những phải thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mà còn phải đảm bảo công bằng xã hội.
  - Hoặc là chúng ta phải đổi mới hoặc là chúng ta không thoát khỏi nghèo nàn.
  => trả lời:

  16. Nội dung, yêu cầu của quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy luật lý do đầy đủ? Cho ví dụ và phân tích các trường hợp tư duy vi phạm các yêu cầu của các quy luật trên.
  => trả lời:

  17. Suy luận là gì? Kết cấu logic của một phép suy luận? Thế nào là suy luật diễn dịch và suy luận quy nạp?
  => trả lời:

  18. Có thể rút ra được các câu kết luận gì từ tiền đề là phán đoán sau? Phân tích cấu trúc logic của phán đoán tiền đề và phán đoán kết luận:
  - Hổ là động vật ăn thịt.
  - Những nhà chính chị chân chính đều không có tư tưởng phân biệt chủng tộc.
  - Một số người Việt Nam là Danh nhân văn hóa thế giới.
  - Nếu chúng ta không rèn luyện phương pháp tư duy logic thì chúng ta không thể trở thành nhà khoa học giỏi.
  - Những nhà khoa học chân chính không những là những người giỏi chuyên môn mà còn là người có tư cách đạo đức tốt.
  => trả lời:

  19. Các loại hình tam đoạn luận? Trình bày các quy tắc chung của tam đoạn luận và các quy tắc riêng cho từng loại hình tam đoạn luận?
  => trả lời:

  20. Cho 2 suy luận sau:
  a. Mọi nhà quản lý giỏi đều là người có tư duy logic tốt
  Anh An là người có tư duy logic tốt.
  -------------------------------------------
  Vậy anh An là nhà quản lý giỏi.

  b. Các luật sư đều nắm vững luật pháp.
  Chúng ta không phải là luật sư.
  --------------------------------------------
  Vậy chúng ta không nắm vững luật pháp.

  Hỏi:
  - Phân tích cấu trúc logic của suy luận trên?
  - Suy luận trên thuộc loại hình nào?
  - Suy luân trên đúng hay sai? Vì sao?
  => trả lời:

  21. Cho 3 khái niệm sau, hãy xây dựng các tam đoạn luận đúng từ tiền đề là các phán đoán chân thực: Đồng; Kim loại; Chất dẫn điện.
  => trả lời:

  22. Cho 2 suy luận sau:
  a. “Vì anh ta không phải là người Việt Nam cho nên anh ta không am hiểu lịch sử Việt Nam”.
  b. “Mọi số có tổng các chữ số chia hết cho 3 đều chia hết cho 3, vì thế số này chia hết cho 3”.
  Hãy khôi phục suy luận trên thành một tam đoạn luận đầy đủ, xác định cấu trúc logic; cho biết suy luận đó đúng hay sai? Tại sao?
  => trả lời:


  23. Các công thức suy luận từ tiền đề có phán đoán phức sau đúng hay sai? (Đánh dấu các công thức đúng bằng dấu X)
  a → b a → b a → b a → c
  _ _
  b b b b → c
  ------- ------- ------- -------
  _ _
  a a a a → b


  a V b a V b a V b a V b
  _ _
  b a a a
  -------- -------- -------- --------
  _ _
  a b b b
  => trả lời:

  25. Chứng minh là gì? Cấu tạo và các quy tắc của một phép chứng minh? Cho ví dụ minh họa.
  => trả lời:
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 3. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Đến từ
  Tp Đà Lạt
  Bài gởi
  881
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  39
  Thanked 1.219 Times in 192 Posts
  Đề thi trắc nghiệm Mẫu :
  Môn LOGIC HỌC  1. Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pl. Mà ông X ko là kẻ phạm tội. Do vậy, ông X ko thể có hành vi phạm pl:
  a. đúng
  b. sai vì P trái dấu
  c. sai vì M 2 lần k chu diên
   Câu b đúng

  2. Ko kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Mà ông X ko có lòng tự trọng. Vậy chắc chắn ông X là kẻ xu nịnh. SL trên là:
  a. đúng
  b. sai do P trái dấu
  c. sai vì M 2 lần k chu diên
   Câu b đúng

  3. Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có một số tử tù là người chưa thành niên:
  a. sai do P trái dấu
  b. sai do S trái dấu
  c. a, b đều đúng
   Không câu nào đúng cả. Đáp án đúng là : Sai do S trái dấu VÀ M hai lần mang dấu trừ

  4. SL nào sai:
  a.{(avb)~a} -> b
  b.{(avb) a} ->~b
  c.{(av1bv1c)~a^~b}->c
   Câu c đúng

  5. Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Cơ quan điều tra đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm:
  a. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  c. đúng
   Câu b đúng

  6.

  7. Triết học là Khoa Học, Khoa học thì ko có tính giai cấp. Vậy triết học ko có tính giai cấp. Sai do:
  a. M cả 2 lần ko chu diên
  b. S ở tiền đề và KL trái dấu
  c. a, b sai
   Câu c đúng

  8. Bị cáo Q ko phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết theo luật định chỉ những người có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó mặc dù Q là con của Giám Đốc nhưng anh ta chỉ là một NV bình thường, nghĩa là hoàn toàn ko có chức có quyền nhưng chẳng qua do Q là con của GĐ nên được người ta biếu xén quà cáp mà thôi:
  a. S do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b. nguỵ biện
  c.đúng
  Câu c đúng

  9. Muốn bác bỏ 1 mệnh đề tốt nhất nên:
  a. CM mệnh đề đó sai
  b. CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai
  c. CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ ko xác thực
   Câu b đúng

  10. Để khẳng định “A vô tội” là sai, ta đưa ra mệnh đề “ A có tội” và CM rằng A có tội là đúng. Thao tác logic trên được gọi là :
  a. CM phản chứng
  b. nguỵ biện
  c. bác bỏ
   Câu c đúng

  11. "N có phải là kẻ tội phạm k?" là phán đoán đơn dạng:
  a.khẳng định
  b. phủ định
  c. a,b sai
   Câu c đúng

  12. Mọi “vi phạm pháp luật” là “hành vi có lỗi”. Mọi hành vi có lỗi ko là “hành vi do người tâm thần gây ra”. Vậy mọi hành vi do người tâm thần gây ra ko là “hành vi phạm pháp luật”:
  a. sai do M 2 lần ko chu diên
  b. đúng
  c. sai do P trái dấu
   Không có đáp án nào đúng cả. Đáp án đúng là : Sai do có đến 4 hạn từ

  13. Giá hàng tăng là do hoặc cung ko đủ cầu hoặc do lạm phát nhưng do giá hàng tăng mà k có lạm phát. Vậy do cung ko đủ cầu , SL này:
  a. S do tiểu tiền đề ko phủ định hết khả năng ở đại tiền đề
  b. đúng
  c. sai do kết luận ko khẳng định mọi khả năng còn lại
   Câu b đúng

  14. Nguỵ biện là:
  a. cố ý làm cho người khác nhận thức sai lầm
  b.dùng lời lẽ cố ý làm cho người khác nhận thức sai lầm
  c.làm cho người khác nhận thức sai lầm
   Câu b đúng

  15. Anh biết đấy luật tố tụng hình sự quy định: vụ án được xét xử phúc thẩm nếu bị cáo kháng cáo. Mà vụ án này bị cáo ko kháng cáo vậy chắc chắn vụ án ko xét xử phúc thẩm, SL này:
  a. S do tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  b. S do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  c. đúng
   Câu b đúng

  16. Tử tù ko là người vị thành niên. Tử tù là kẻ phạm tội. Vậy người thành niên ko là kẻ phạm tội:
  a. S do tiểu tiển đề là PĐ phủ định
  b. S do P trái dấu
  c. a,b đúng
   Câu b đúng

  17. Điều kiện đủ để có kết luận đúng trong SL diễn dịch:
  a. có tiền đề đúng
  b. SL hợp Logic
  c. a,b sai
   Câu c đúng

  18. Trong 1 vụ án giết người cq điều tra khẳng định: tham gia vụ án này là A, B hoặc C. Khi tiến hành điều tra, cơ quan điều tra biết chắc chắn A là kẻ giết người. Từ kết quả này cq điều tra qđ đình chỉ điều tra đối với B và C ( nghĩa là loại trừ B và C khỏi diện nghi vấn) và đề nghị truy tố A về tội giết người. Về mặt Logic quy định đình chỉ điều tra trên là:
  a. đúng
  b. sai vì đây là TĐL lựa chọn hình thức khẳng định nhưng đại tiền đề lại là PĐ lựa chọn tương đối
  c. a, b sai
   Câu này có dạng : A ^ (B V C).A  ~B ^ ~C : Hình như cái này chưa được học !?

  19. Từ PĐ “mọi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật” bằng SL trực tiếp, cho biết kết luận nào sau đây là đúng:
  a. mọi hành vi trái pl là vi phạm pl
  b. 1 số hành vi trái pl là vi phạm pl
  c. a, b đúng
   Câu b đúng

  20. Di chúc k có giá trị pl nếu di chúc được lập k do tự nguyện mà di chúc bà M lập do tự nguyện. Vậy di chúc bà M lập có giá trị pháp luật:
  a. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  b. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  c. đúng
   Câu b đúng.
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 4. #4
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Đến từ
  Tp Đà Lạt
  Bài gởi
  881
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  39
  Thanked 1.219 Times in 192 Posts
  CÂU 1

  Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng để điền vào câu sau:


  “ … là một trong những yêu cầu của qui luật đồng nhất .”

  A) Quá trình suy nghĩ phải giữ nguyên đối tượng ở một phẩm chất nhất định.

  B) Không được khẳng định về cùng một đối tượng xác định 2 tư tưởng trái ngược
  nhau về giá trị logic.

  C) Không được gán cho đối tượng 2 thuộc tính mà trong thực tế chúng loại trừ nhau

  D) Phải định hình được nội dung các thuật ngữ được sử dụng để diễn đạt đối tượng.

  CÂU 2

  Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng để điền vào câu sau:

  “ …là một trong những yêu cầu của qui luật cấm mâu thuẫn”

  A) Không được đánh tráo ngôn ngữ diễn đạt tư tưởng.

  B) Phải ghi nhận một trong 2 tư tưởng mâu thuẫn cùng phản ánh về đối tượng
  là chân thực.

  C) Về cùng một đối tượng không thể vừa khẳng định điều gì đó song lại phủ định ngay hệ quả được suy ra từ chính điều đó.

  D) Một tư tưởng đã định hình trong tư duy thì phải xác định được giá trị logic của nó.

  CÂU 3

  Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng để điền vào câu sau:

  “ …là một trong những yêu cầu của qui luật lý do đầy đủ ”

  A) Không được đánh tráo ngôn ngữ diễn đạt tư tưởng.

  B) Phải ghi nhận một trong 2 tư tưởng mâu thuẫn cùng phản ánh về đối tượng là có
  giá trị lôgic chân thực.

  C) Về cùng một đối tượng không thể vừa khẳng định điều gì đó song lại phủ định
  ngay chính điều đó.

  D) Một tư tưởng đã định hình trong tư duy thì nhất thiết phải xác định được giá
  trị logic của nó.

  CÂU4

  Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng để điền vào câu sau:
  “ …là một trong những yêu cầu của qui luật bài trung ”

  A) Không được đánh tráo ngôn ngữ diễn đạt tư tưởng.

  B) Phải ghi nhận một trong 2 tư tưởng mâu thuẫn khi cùng phản ánh về một đối
  tượng ở phẩm chất xác định là chân thực.

  C) Về cùng một đối tượng không thể vừa khẳng định điều gì đó song lại phủ định
  ngay hệ quả được rút ra chính từ điều khẳng định đó.

  D) Một tư tưởng đã định hình trong tư duy thì phải xác định được giá trị logic của nó.
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

 5. #5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Đến từ
  Nghệ An
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn thành viên đăng bài
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  sao mọi người đăng đề lên mà không ai giải vậy ah
  hhuuuu. bài tập thì khó cô giáo thì dạy không đến nơi đến chốn. học thì một đàng thi thì một nẻo hix. ức chế quá
  Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
  Henry Ford
  Diễn đàn sinh viên kinh tế Việt Nam chúc bạn học tập và làm việc hiệu quả!

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạnkhông thể tạo chủ đề
 • Bạn không thể gửi Trả lời
 • Bạn không thể gửi Đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
 •